‘Thiên tài phát minh’ khỏi bệnh trầm cảm nặng, nói rằng Pháp Luân Công đã cho ông cuộc sống thứ hai

Johannes Dörndorfer là một thiên tài phát minh trong giới đổi mới công nghệ ở Đức. Năm 2012, ông bị trầm cảm nặng. Bốn năm sau đó, nhờ tập Pháp Luân Công mà chứng trầm cảm cũng như các bệnh khác của ông biến mất. Bác sĩ của Johannes đã rất ngạc nhiên và hỏi: “Chuyện … Đọc tiếp ‘Thiên tài phát minh’ khỏi bệnh trầm cảm nặng, nói rằng Pháp Luân Công đã cho ông cuộc sống thứ hai