Trải nghiệm thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Công

Mấy chục năm làm chiếc ‘tủ thuốc di động’, nay thân thể tôi khỏe mạnh mà không cần đến một viên thuốc nào; tất cả cũng là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tu luyện Đại Pháp còn giúp tôi có được những trải nghiệm thần … Đọc tiếp Trải nghiệm thần kỳ khi tu luyện Pháp Luân Công