Hai vợ chồng tu luyện Đại Pháp: Chồng khỏi viêm gan B, vợ hết thoái hóa đốt sống cổ

Vừa đến cái tuổi ‘trẻ chưa qua già chưa tới’ thì tôi đã bị đủ căn bệnh đến hành hạ, ăn không ngon ngủ không yên. Chồng tôi trông khỏe mạnh nhưng cũng mang trong mình đủ thứ bệnh. Đúng thật là họa vô đơn chí, hai vợ chồng cùng đi vái tứ phương để … Đọc tiếp Hai vợ chồng tu luyện Đại Pháp: Chồng khỏi viêm gan B, vợ hết thoái hóa đốt sống cổ