Tập Pháp Luân Công có tác dụng gì? Học viên nhiều nước chia sẻ

Hàng triệu người trên thế giới đang tập Pháp Luân Công (hay Pháp Luân Đại Pháp), môn khí công gồm 5 bài tập và nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Động tác đơn giản, nhẹ nhàng; ai cũng có thể tự tập, không cần ghi danh, không cần mất phí. Đó là … Đọc tiếp Tập Pháp Luân Công có tác dụng gì? Học viên nhiều nước chia sẻ