06 năm chơi ma túy đá, anh Minh Nhi sa ngã, chìm trong bệnh tật và tệ nạn, không tìm được lối thoát khỏi làn khói trắng...Nhờ ánh sáng Phật Pháp, anh dừng hoàn toàn thứ ma túy đá đó, bệnh tật cũng khỏi hoàn toàn và quay về con đường của người thiện lương. Giờ đây anh đã lấy vợ, có một cậu con trai kháu khỉnh và sống hạnh phúc bên gia đình, người thân.

Lời Cảm Ân số 18 là câu chuyện của anh Lê Minh Nhi, sinh năm 1994, quê Đồng Tháp dù chơi ma túy đá suốt 6 năm những đã tìm được con đường hoàn lương.