Trang NGUYỆN ƯỚC có chính sách thu thập và xử lý thông tin cá nhân của người xem dựa trên thông báo về quyền riêng tư/chính sách bảo mật này, tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung EU (GDPR). Thông báo này cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn và giải thích cách thức, lý do và thời điểm chúng tôi thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân đó.

Địa chỉ  liên hệ qua email: [email protected]

Thông tin chúng tôi thu thập

NGUYỆN ƯỚC xử lý thông tin cá nhân của độc giả để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ hợp đồng, và để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người xem. Ngoại trừ những trường hợp được nêu ra sau đây, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân không cần thiết nào từ bạn cũng như xử lý thông tin của bạn một cách tuỳ tiện.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ các kênh sau:

 • Email (chỉ áp dụng cho dịch vụ bản tin và đăng ký trực tuyến)
 • địa chỉ IP
 • loại trình duyệt, loại thiết bị
 • hệ điều hành
 • hành vi/hoạt động của người dùng trên trang web và ứng dụng Apps.

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách dưới đây:

 • Mẫu trực tuyến.
 • Cookie khác nhau.
 • Các nguồn khác.

Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (Cơ sở pháp lý để xử lý)

NGUYỆN ƯỚC coi trọng quyền riêng tư của người xem và sẽ không bao giờ tiết lộ hoặc bán dữ liệu của bạn mà không được sự đồng ý, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu của bạn miễn là cần thiết và phục vụ cho các mục đích được nêu rõ trong thông báo này. Khi bạn đồng ý nhận các thông tin về dịch vụ khuyến mại và tiếp thị của chúng tôi, bạn có quyền rút lại thỏa thuận này bất cứ lúc nào. Mục đích và lý do xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được đề cập chi tiết như sau:

 • Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các website và ứng dụng nhằm để cải thiện nội dung của các website và ứng dụng sao cho phù hợp hơn với nhu cầu của bạn đồng thời tăng tính khả dụng của chúng.
 • Để điều hướng người dùng truy cập thoải mái và riêng tư hơn, với các sản phẩm (chẳng hạn như nội dung) và dịch vụ đã được cá nhân hóa cho bạn
 • Để việc trải nghiệm và chia sẻ trên mạng xã hội được dễ dàng hơn
 • Để chúng tôi phân tích và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới vì lợi ích của người dùng
 • Trong một số trường hợp cụ thể, chúng tôi phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng là chia sẻ dữ liệu của bạn với một trong các đối tác dịch vụ của chúng tôi là bên thứ ba đáng tin cậy được giải thích bên dưới. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng dữ liệu bạn chia sẻ sẽ được chuyển cho bên thứ ba. Bạn sẽ luôn có quyền chọn không chia sẻ dữ liệu của mình bằng cách không tham gia vào chương trình đó.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn mà NGUYỆN ƯỚC xử lý và được phép yêu cầu chúng tôi cung cấp các thông tin về:

 • Dữ liệu cá nhân nào về bạn chúng tôi lưu giữ
 • Mục đích của việc xử lý
 • Các loại dữ liệu cá nhân liên quan
 • Người nhận các dữ liệu cá nhân đó
 • Chúng tôi dự định lưu trữ thông tin của bạn trong bao lâu
 • Thông tin về nguồn cung cấp nếu chúng tôi không thu thập dữ liệu trực tiếp từ bạn

Nếu bạn tin rằng chúng tôi giữ bất kỳ dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác nào về bạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa và/hoặc hoàn thiện thông tin đó, và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật/điều chỉnh nó càng sớm càng tốt; nếu có lý do chính đáng để không thực hiện được, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc giới hạn xử lý thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu. Bạn cũng có thể phản đối bất kỳ hình thức marketing trực tiếp nào từ chúng tôi cũng như được quyền thông báo về bất kỳ các quyết định tự động nào mà chúng tôi sử dụng.

Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền hạn nào ở trên, bạn sẽ phải xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi hành động theo yêu cầu đó; điều này là để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ và an toàn.

Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng các quyền hạn trên có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý, ngoài mục đích được nêu ra trong thông báo này hoặc khi được luật pháp yêu cầu. NGUYỆN ƯỚC thông qua các bên thứ ba đáng tin cậy để cung cấp các dịch vụ và chức năng kinh doanh dưới đây, những bên thứ ba của chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu của bạn được quản trị theo chính sách bảo mật của họ.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các danh mục sau:

 • Chúng tôi sử dụng các dịch vụ hữu hạn từ các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy như Google và Facebook để phân tích cách người dùng sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi, theo dõi sở thích, xu hướng và kiểu người dùng để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp đã được cá nhân hóa nhằm đáp ứng sở thích của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba hữu hạn, để cung cấp cho người dùng một số quảng cáo xuất hiện trên trang website và ứng dụng của chúng tôi nhằm mang đến những quảng cáo đã được cá nhân hóa theo sở thích của bạn khi trải nghiệm trang website và ứng dụng của chúng tôi.

Các biện pháp an toàn

NGUYỆN ƯỚC coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp phù hợp, phòng ngừa để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hoại và chuẩn bị các biện pháp an toàn nhất định đúng lúc.

Chúng tôi sử dụng Mã hóa là chiến lược bảo mật để đảm bảo dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truy cập bởi các bộ phận và dịch vụ được ủy quyền, những người có quyền truy vào các khóa mã hóa để kiểm tra.

Dữ liệu cá nhân được mã hóa và lưu trữ trong một môi trường riêng tư và riêng biệt để tăng cường việc bảo mật.

Hậu quả của việc bạn không cung cấp dữ liệu

Bạn không có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho NGUYỆN ƯỚC, tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi vì thông tin này là bắt buộc.

Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

NGUYỆN ƯỚC lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian miễn là cần thiết cho mục đích thu thập, để cung cấp cho bạn các dịch vụ với tư cách là người dùng của chúng tôi trên các trang web và ứng dụng.

Các cá nhân dưới 16 tuổi

NGUYỆN ƯỚC không dự định và cố ý xử lý thông tin cá nhân từ những người dùng dưới 16 tuổi. Dữ liệu cá nhân của đối tượng này sẽ chỉ được xử lý nếu được sự đồng thuận của người được ủy quyền là có trách nhiệm cha mẹ với người dùng. Chúng tôi sẽ tiến hành mọi nỗ lực cần thiết để xác minh những trường hợp này.

Đệ đơn khiếu nại

NGUYỆN ƯỚC chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn tuân theo thông báo về chính sách bảo mật này và phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu liên quan. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khiếu nại về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Email: [email protected]

Các thay đổi trong thông báo bảo mật của chúng tôi

NGUYỆN ƯỚC có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng tải và cập nhật tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trực tiếp qua email nếu có thay đổi đáng kể. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên cập nhật thông báo mới nhất.

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: [email protected]