Thứ Năm , 5 Tháng Mười 2023

Nhân sinh cảm ngộ

90% cha mẹ đã dỗ dành con sai cách

01/10/23, 07:01
Đôi khi vì để dỗ dành con cái mà cha mẹ hay nói đại một câu nào đó, nhưng những lời này lại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ trong thời gian dài.

Sức mạnh của ngôn ngữ

13/09/23, 16:54
Lời nói mang theo thiện ý có thể hóa giải xung đột và làm cho mối quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp hơn, sức mạnh của ngôn ngữ là rất lớn.