Thứ Tư , 28 Tháng Chín 2022

Tìm hiểu Pháp Luân Công

Những hồi ức về Sư phụ khi Ngài đến nước Pháp

26/09/22, 17:14
Một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc sống tại Pháp đã rất may mắn nhiều lần được gặp Sư Phụ khi Ngài đến giảng Pháp tại nước Pháp. Những hồi ức về Sư Phụ đã thôi thúc ông viết bài chia sẻ.

Hồi ức về Sư phụ ghé thăm huyện Quan năm xưa

12/09/22, 17:19
Ngày 23 tháng 11 năm 1992 Sư Phụ ghé thăm huyện Quan và đã chữa bệnh cho nhiều người ở đó. Điều thần kỳ đã xuất hiện đối với những người bệnh nặng khi được Sư Phụ tịnh hoá thân thể cho họ, trong đó có bà Trương Tú Anh.