Thứ Sáu , 12 Tháng Bảy 2024

Văn hóa truyền thống

Thương nhân thời xưa có phẩm đức cao thượng

11/07/24, 17:17
Người ta thường nói: "Mười người buôn chín kẻ gian”, hay “thương nhân trọng lợi”. Tuy nhiên, sử sách đã ghi chép lại rất nhiều tấm gương về những thương nhân thời xưa có phẩm đức cao thượng.

Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai

09/07/24, 17:14
Người xưa có câu “ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”, người hành ác thì sẽ bị báo ứng, người hành thiện rồi sẽ nhận được điều tốt lành.

Người “đại khí” sẽ có sức hút riêng của mình

04/06/24, 17:15
Đại khí là khí phách, thái độ, khí chất, khí độ làm người và làm việc; là một loại lực lượng vô hình tản phát ra xung quanh. "Đại khí" là một loại khí khái, trong lòng ôm nhật nguyệt; một loại ung dung hào phóng; một loại khí lượng, trong lòng đã có dự tính. Người "đại khí" khi ...