Thứ Sáu , 23 Tháng Hai 2024

Văn hóa truyền thống

Từ chối mỹ sắc, đắc được phúc báo

22/02/24, 16:48
Người xưa cho rằng trong vạn việc ác thì tà dâm là việc ác đứng đầu. Vì vậy, những người có thể từ chối mỹ sắc và giữ vững tiết tháo của bản thân thì sẽ được Thần linh ban phúc báo, đồng thời cũng sẽ để lại phúc trạch cho con cháu của họ.

“Tiểu bố thí” và “đại thiện tâm”

15/02/24, 17:25
Phú ông bố thí cho chùa rất nhiều, nhưng chỉ được gọi là “tiểu bố thí”, vì chưa có được “đại thiện tâm”, vậy như thế nào mới gọi là “đại bố thí”?

Dùng đức báo oán, biến thù thành bạn

28/01/24, 19:33
Lão Tử từng dạy: “Báo oán dĩ đức”, ý nói dùng đức mà báo oán, chứ không thể dùng oán mà trả oán. Cổ nhân vốn chú trọng tu thân dưỡng đức, cho rằng khoan dung chính là một loại trí tuệ.

Chịu thiệt là trí tuệ trong cuộc sống

18/01/24, 18:21
Có câu nói "chịu thiệt là phúc", đây là trí tuệ của cổ nhân khuyên bảo con người nhẫn chịu một chút tổn thất để đạt được lợi ích to lớn hơn.