Hồng trần như mộng, người mê người tỉnh, đôi khi đau khổ kiếp người chính là chất xúc tác khiến chúng ta tỉnh ngộ và muốn tìm đường giải thoát. Anh Nguyễn Minh Trí ở Bình Chánh, Tp. HCM đã phải chịu một cú sốc rất lớn khi mẹ mất, trong lúc buồn chán anh đã xem được một bộ phim nói về Phật Thích Ca và nhận ra cuộc đời này thật là khổ, anh cũng muốn tu luyện để có thể thoát khổ. Tâm nguyện này của anh đã làm cảm động Trời đất, và cuối cùng anh đã đắc được Phật Pháp như mình hằng mong ước.