Bạn có tin vào duyên nợ không? Làm sao để biết mình có duyên nợ với ai đó? Cuộc sống con người là dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp sau. Con người gặp nhau bởi chữ Duyên, sống và yêu nhau bởi chữ Nợ.