Ta mong mùa thu đến
Đất trời như nhiệm màu
Ta mong mùa thu đến
Cánh chim bằng tung bay

Lối em về lá rụng
Thao thiết triền heo may
Gió lành đưa phím nhạc
Chiều trôi theo tháng ngày

Lối em về lá rụng
Hương tóc mềm thơ ngây
Đôi chân nào nhẹ bước
Miền nhân gian vơi đầy

Lối em về lá rụng
Ru khúc nhớ Quê Nhà
Đường về Chân-Thiện-Nhẫn
Sáng trong và bao la...