Hạnh phúc nhờ buông bỏ là câu chuyện về cô Ao Thị Yến, 60 tuổi, hiện sống tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0889 739 766.