Ngày 30 tháng 10 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công trên toàn Châu Âu đã tập hợp tại Munich, Cộng hòa liên bang Đức để tham gia buổi mít tinh, diễu hành nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của Chân - Thiện - Nhẫn và lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Phóng sự được thực hiện bởi Nguyện Ước cùng sự tham gia của các học viên Pháp Luân Công tại Châu Âu.

Dẫn chương trình: Hải Uyên

Quay phim: Mihai