Nhiều người tập Pháp Luân Công đã chia sẻ về hiệu quả sức khỏe và tinh thần của môn tập này. Vậy cách thức tập luyện 5 bài tập Pháp Luân Công hàng ngày như thế nào? Khó hay dễ ?

Sau đây là chia sẻ trải nghiệm về Bài tập thứ 2: Pháp Luân Trang Pháp của chị Trịnh Hồng Lý - Kiến trúc sư.