Tôi làm nghề bán thịt heo, vốn chẳng hiểu tu luyện là gì. Mỗi ngày đi bán hàng tôi luôn kèm theo túi thuốc uống cho đúng giờ. Người khách quen thấy vậy khuyên tôi thử tập môn khí công tu luyện của Phật gia. Tôi bắt đầu thực hành theo và bệnh tật dần khỏi hết, tâm lại thanh thản…Từ đó, cuộc sống của tôi vẫn như bao người nhưng có điểm khác, giờ tôi là người tu luyện…Tu giữa đời thường…
'Đi tu' giữa đời thường đòi hỏi phải hướng nội tâm tìm thiếu sót của bản thân ngay trong những mâu thuẫn hàng ngày. Điều đó không dễ nhưng cũng liên tục đạt hiệu quả khi người tu luyện hành xử chiểu theo Chân Thiện Nhẫn.
Đặc biệt, hình thức tu luyện Pháp Luân Công phù hợp với con người hiện đại, không phân biệt lứa tuổi, tầng lớp, nghề nghiệp. Điều từ bỏ không phải công việc, học hành, gia đình mà chính là những tâm xấu như tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm tự mãn…