Từ bỏ nghề múa, nghệ sỹ Lê Vi quyết định sang Pháp định cư bắt đầu một hành trình mới. Chính ở đất nước cổ kính này, chị có mối lương duyên bất ngờ với Pháp Luân Đại Pháp. Lê Vi cảm thấy vô cùng may mắn vì được hòa trong ánh sáng diệu kỳ của môn tu luyện Phật Pháp này, chị chia sẻ: Nếu mình không có thời gian luyện công, không có thời gian mình học Pháp thì mình cảm thấy thiếu. Đối với Vi đấy là nhu cầu thiết yếu phải có được trong cuộc sống hàng ngày. Vi cũng muốn chia sẻ diều này với mọi người, khi giới thiệu với mọi người về việc tu luyện mọi người cho đấy là một cản trở lớn, mọi người thấy rằng mình không có đủ kiên nhẫn mình không có đủ thời gian, nhưng không phải. Miễn là cái tâm mình mong muốn tu luyện thì tất cả mình sẽ thực hiện được hết. Vi chỉ nói rằng, hãy bước vào tu luyện đi, mọi người sẽ hiểu hết tất cả. Chỉ có những điều tốt đẹp sẽ đến thôi.