Bác Phan Ngọc Dịch là cán bộ Công an nghỉ hưu ở Bắc Ninh. Bác từng bảo vệ cho các cán bộ cấp cao những năm 70, 80, giai đoạn mà đất nước chúng ta có rất nhiều thay đổi. Ngoài những kỷ niệm khó quên khi làm trong ngành Công an, bác Dịch còn chia sẻ về một pháp môn mình rất tâm đắc, cũng nhờ pháp môn này mà nhân sinh quan và thế giới quan của bác đã có nhiều thay đổi.