Từ một 'đàn anh, đàn chị' cho vay nặng lãi, bệnh tật đầy mình; nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà người phụ nữ Dân tộc Thái - Lò Thị Diu (Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) bệnh hết, tâm an, bỏ nghề cũ để làm ăn chân chính. Đến nay, chị là một doanh nhân người dân tộc Thái thành đạt, tiếng tăm. Sống theo Chân - Thiện - Nhẫn, chị trở thành một bà chủ tốt, đem lại cuộc sống ấm no cho dân bản.