Chị Bạc Thị Nhâm (sinh năm 1982, sống tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) ốm yếu, liệt giường đã khoẻ mạnh, hạnh phúc nhờ kiên trì tập Pháp Luân Công.