Sứ mệnh của Nguyện Ước là tôn vinh giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, chuyển tải Văn hoá – Nghệ thuật truyền thống và chia sẻ các nội dung Nhân sinh cảm ngộ tốt lành.

Nguyện ước hoạt động phi lợi nhuận với mong muốn đưa đến nhiều bài viết hay, những câu chuyện đẹp và hình ảnh có chất lượng… để hướng con người quay trở về giá trị truyền thống đích thực, bản ngã của chính mình: Chân thành, Thiện lương, Nhẫn nại. Chúng tôi tin rằng lời răn dạy của người xưa, câu chuyện nhân quả báo ứng là những bài học làm người sâu sắc, giúp nâng cao sự hiểu biết của mỗi người về văn hoá truyền thống và con đường tu dưỡng bản thân, để trở thành một người tốt và tốt hơn nữa.

Nguyện ước cũng chuyển tải chân thực về những người tu luyện Pháp Luận Đại Pháp hay Pháp Luân Công. Đây là một môn khí công tu luyện cổ xưa theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.

Năm 1999, Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc đố kỵ với sự phổ biến (theo điều tra chính thức của Trung Quốc năm 1998, số học viên Pháp Luân Công khoảng 70 đến 100 triệu người) và tính độc lập (học viên Pháp Luân Công không có tổ chức và không tham gia chính trị) của Pháp môn này nên đã bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công.

Bất chấp sự đàn áp của ĐCS Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp ngày càng truyền rộng và mang lại những lợi ích tốt đẹp cho hàng trăm triệu người trên 80 quốc gia, khắp 5 châu. Nhiều năm qua các học viên Pháp Luân Công toàn cầu kiên nhẫn nói lên sự thật về tội ác diệt chủng của ĐCS Trung Quốc, đồng thời kêu gọi thế giới chung tay buộc ĐCS Trung Quốc phải chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công và những người có tín ngưỡng tôn giáo chân chính tại Trung Quốc.

Ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, các học viên Pháp Luân Công trên thế giới nguyện ước hoàn thành sứ mệnh cùng Sư phụ trở về.