Cô Lê Thị Bạch Hường là một bệnh nhân nan y sinh năm 1960, sống tại Tp. Trà Vinh. Nhờ tin Thần Phật, duyên lành đã đến giúp cô cải thiện sức khỏe, cuộc sống cũng ngày càng nhẹ nhàng, thanh thản.