Quỷ Cốc Tử là nhân vật nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ông là mưu lược gia, binh pháp gia nổi tiếng và thủy tổ của tung hoành gia. Cách nhìn người, xử thế vô cùng uyên thâm từ xa xưa của ông vẫn được lưu lại tới ngày nay.
Ngay cả khi ẩn cư trong núi, ông đã dạy dỗ và đào tạo lớp đệ tử một đời nhân kiệt như Trương Nghi, Tô Tần, Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Thương Ưởng…Tư tưởng cốt lõi của ông là dạy người ta cách đối nhân xử thế, làm việc hành sự, học cách mưu lược. 

Ông cho rằng một người mà thiếu 4 điểm quan trọng thì cuộc sống, sự nghiệp sẽ không thành công.