Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 cho đến nay, trải qua 23 năm, cuộc đàn áp của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giam bất hợp pháp và bị bức hại. Trong đó có nhiều người đã bị bức hại đến chết (con số này đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác).

Ngày 20 tháng 7 năm nay, học viên Pháp Luân Công ở nước Pháp cũng như ở các nơi trên thế giới tổ chức thắp nến tưởng niệm học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại đến chết bởi ĐCSTQ, tại quảng trường Place D'Italie, thành phố Paris.