Từ một người coi trọng lợi ích, ăn chơi sa đọa, bỏ bê gia đình, vậy mà nay anh Ngô Thanh Bình đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Có câu ngạn ngữ rằng: “Non sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Vậy điều gì đã khiến anh Bình có được thay đổi to lớn như vậy? Mời quý vị thưởng thức Lời Cảm Ân số 46.