Tự sự cuộc đời của một kỹ sư máy bay là câu chuyện về anh Nguyễn Quang Luân, sinh năm 1987, số điện thoại 0966 498 702 , hiện sinh sống cùng gia đình tại Đông Anh, Hà Nội.