Những ai từng bị mất ngủ đều hiểu rằng, bệnh này khiến con người suy kiệt cả về sức khỏe và tinh thần đến thế nào. Cô Huyền - một bệnh nhân tại Phan Thiết, đã tìm đủ mọi cách để mong hết bệnh, từ uống thuốc Tây y, lên chùa quy y để sám hối tiêu nghiệp, cho đến tập thiền của môn “Năng lượng sinh học”, luyện bùa phép… Nhưng đáng tiếc, càng ngày bệnh của cô càng nặng hơn, mãi cho đến khi cô được một vị thầy khí công chỉ cho lối thoát. Dưới đây là câu chuyện của bản thân được cô Huyền tuyệt vọng vì vong nhập và mất ngủ, may gặp khí công sư chỉ đường. Câu chuyện thể hiện dưới dạng audio qua giọng đọc Huệ Linh.