Pháp Luân Công, môn khí công Phật Gia gồm 5 bài tập đơn giản, được ghi nhận có tác tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và tăng cường sức khoẻ. Đó là một trong những lý do chủ yếu khiến Pháp Luân Công được truyền bá vô cùng nhanh chóng trên toàn thế giới.

Tác dụng của việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe của Pháp Luân Công rất kỳ diệu. Người mắc bệnh nan y hoàn toàn bình phục; những bệnh nhân bị liệt trong nhiều năm đi lại bình thường. Ví dụ rất nhiều, ở mọi nơi, trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người trên thế giới có được sức khỏe thể chất và tinh thần; nên được người dân thế giới ngưỡng mộ (Một số trường được đăng tại: https://nguyenuoc.com/cat/ve-dep-chan...).

Các bài giảng của Pháp Luân Công cho biết điểm cốt lõi cho việc khỏi bệnh không chỉ ở động tác, mà cốt lõi là đề cao tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là yếu tố then chốt giúp người tập khỏi bệnh và nâng cao sức khỏe. Nếu chỉ tập luyện động tác mà không đề cao tâm tính thì không đạt hiệu quả. Một người chỉ tập các bài tập của Pháp Luân Công mà không tu sửa tâm tính thì không phải là học viên Pháp Luân Công.

Chi tiết về nguyên lý, bài tập, khí cơ và nhiều cơ chế khác được giảng rõ trong sách Chuyển Pháp Luân, Đại Viên Mãn Pháp, và các sách khác của Pháp Luân Công.

5 Bài tập Pháp Luân Công bao gồm:

- Bài tập thứ nhất: Phật triển thiên thủ Pháp.

- Bài tập thứ 2: Pháp Luân Trang Pháp.

- Bài tập thứ 3: Quán thông lưỡng cực Pháp.

- Bài tập thứ 4: Pháp Luân chu thiên Pháp.

- Bài tập thứ 5: Thần thông gia trì Pháp.