Chồng chết đột ngột, buồn bã cô Nguyễn Thanh Thiết (sinh năm 1953, ở Mỹ Đình, Hà Nội; số điện thoại: 039 9518746) đi xem bói. Nào ngờ, vong chồng không thấy, chỉ thấy các loại ma ốp vào và từ đó “khóc, cười” suốt 9 năm…