Có bệnh thì phải uống thuốc, đó đã là lẽ thường tình, đặc biệt là đối với những người mắc nhiều bệnh nặng như bác Huỳnh Thị Chịa ở Trà Vinh thì tâm lý này lại càng sâu đậm hơn. Vậy nên khi nghe nói tập Pháp Luân Công có thể khỏi bệnh thì bác rất khó tin, cứ chần chừ mãi cho đến một ngày cơ duyên chín muồi.