Sinh lão bệnh tử đã thành quy luật, con người được lúc an nhàn chút thì lại bị bệnh tật bám thân, gia đình quây quần đầy đủ thì lại sinh ra nhiều chuyện xích mích. Người ta vẫn nói, đừng cố tìm cách thay đổi người khác mà hãy thay đổi chính bản thân mình, cô Võ Thị Phương Lan ở Sóc Trăng cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy, bệnh tật thì khắp thân, gia đình thì nhiều mâu thuẫn. Nhưng may mắn là cô đã biết đến môn tu luyện Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, cả thân và tâm cô đều được cải biến rất nhiều, giờ đây cô đã có thể trải nghiệm được cảm giác thân khỏe mạnh, tâm an lạc.