Muộn Vẫn Không Muộn
Một sớm mai thức dậy
Thấy nhiều người luyện công
Úi chà, thể dục lạ...
Rồi cũng không để lòng.
Một ngày kia ra phố
Được người tặng hoa sen
Thấy ghi Chân-Thiện-Nhẫn
Quăng xó nhà chẳng xem.
Rồi một hôm người lạ
Tặng tài liệu nhỏ xinh
Thấy in chi chít chữ
Nghĩ chẳng liên quan mình.

Một hôm lên Facebook
Lại thấy Pháp Luân Công
Nghĩ đây là mê tín
Dụ dỗ... đừng có hòng!
Hôm qua chơi nhà bạn
Hắn tươi tỉnh da hồng
Hỏi thăm thì mới biết
Hắn tu Pháp Luân Công.
Về nhà xem thời sự
Lại thấy Pháp Luân Công
Quái! Đài kia nói xấu
Vậy ai mới thật lòng?
Tự mình lên trang web
Đọc cuốn Chuyển Pháp Luân
Giật mình, tâm thông suốt
Đây thật là Chân Kinh!
Dẫu muộn mà không muộn
Từ nay nguyện sửa mình
Luôn hành Chân-Thiện-Nhẫn
Thấy mình vừa tái sinh!

( Thơ: Đệ tử Đại Pháp )