Nỗi khổ của người mẹ mất con mang bệnh ung thư hạch là câu chuyện về bác Đặng Thị An, 75 tuổi, hiện sống tại Hải Dương, số điện thoại 0364.909.744.