Bao nhiêu năm đối xử tệ với vợ con mà anh không nhận ra, lại còn trách vợ không bằng người khác, chỉ khi đắc được Phật Pháp anh mới giật mình tỉnh ngộ. 

Chuyện cùng Nguyện Ước số thứ 8 là câu chuyện về anh Nguyễn Kim Thanh (năm nay 45 tuổi, hiện đang sống tại xã La Pếch, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai) trở thành người tốt với vợ, con nhờ Phật Pháp.