Thứ Sáu , 12 Tháng Bảy 2024

Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

“Đệ tử Lưu Linh” bén duyên Phật Pháp

07/11/23, 16:06
Không ai tin một “đệ tử Lưu Linh” suốt ngày rượu chè như chú Đang lại có thể bỏ được rượu, vậy mà chú đã bỏ hẳn thứ men cay này chỉ sau 1 tuần tu luyện Phật Pháp.