Sớm sa vào ma túy đá, rồi lập đường dây buôn bán ma túy; anh Bùi Quốc Toàn ở độ tuổi 19 lãnh án 8 năm tù. Cuộc đời tưởng như khép lại. Không ngờ ánh sáng Phật Pháp đã chiếu rọi vào ngục tù tăm tối; làm thay đổi cuộc đời anh. Từ đó, anh rũ bùn đứng lên, thành một người sống lương thiện.

Lời Cảm Ân số 7 về tâm nguyện muốn thay đổi của anh Toàn đã cảm động Trời xanh sau 8 năm tù vì ma túy.