Mấy năm nay, nhờ thực hành tu tâm tính theo Chân-Thiện-Nhẫn kết hợp với luyện tập 5 bài công pháp, ông bà ngày càng khỏe khoắn, da dẻ hồng hào. Ông Tường cũng chẳng cần uống thuốc “ổn áp” hàng ngày nữa. Bà Ngát vui vẻ kể, nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì ông bà có lẽ đã “xanh cỏ” mấy năm nay rồi.