'Bị vong nhập khiến tôi sống dở chết dở nhiều năm trời, nhưng cuối cùng tôi đã trục xuất được cái vong này nhờ vào một môn tu luyện của Phật gia.'

Lời Cảm Ân số 15 là câu chuyện kỳ diệu của anh Cao Xuân Cường tại Lạng Sơn đã trục xuất được cái vong đeo bám nhiều năm.