Nhìn phong thái của chị Lan Anh lúc này không ai có thể nghĩ rằng chị đã gần 20 năm đi theo đạo Mẫu, với tâm cầu được Danh, Lợi, Tình cho bản thân. Để rồi cái Danh, lợi, tình chị có được ấy cũng ra đi cùng theo tấm thân tàn lực kiệt, tinh thần chới với mất niềm tin vào tâm linh.

Chỉ tới khi gặp được Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời chị đã bước sang một trang mới. Lúc này chị mới hiểu Danh Lợi Tình xuất phát từ tâm truy cầu ấy, vì sao lại tiêu tan? Vì sao cùng với tài lộc là sự tàn tạ của thân thể, suy nhược tinh thần và sự tuyệt vọng về tương lai.

Chúng tôi có cuộc hẹn tại nhà của một đồng môn ở khu đô thị Ecopark. Với tâm thái thanh thản, an yên, một cơ thể tràn đầy năng lượng sau 3 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị Lan Anh vui vẻ chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của mình.