Lucia Dunn, giáo sư kinh tế ở Đại học Ohio State (OSU), tập Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000 đến nay. 

Giáo sư Dunn cho biết môn tập đã thay đổi toàn bộ cách nhìn nhận của bà.

Trong một cuộc phỏng vấn với NTD, bà Dunn nói: “Lợi ích chính mà tôi có được khi học Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thay đổi tâm trí và suy nghĩ của tôi. Điều đó rất khó làm được khi ta có tuổi; nên điều đó thật là kỳ diệu".

Giáo sư nói: "Khi tôi bắt đầu sống theo Chân – Thiện – Nhẫn thì mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi".

Cuộc sống của bà và gia đình đặc biệt thay đổi: "Gia đình tôi trở nên hạnh phúc hơn, hòa thuận hơn. Tôi trân quý chồng tôi hơn. Chồng tôi cũng cố gắng sống theo Chân - Thiện - Nhẫn".

"Môn tập này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho gia đình tôi. Mọi người đều nhận thấy tôi trở nên hòa ái hơn".

Giáo sư Dunn cho biết Pháp Luân Công không chỉ đem lại lợi ích cho cuộc sống gia đình bà; mà còn tác động rất lớn đối với việc giảng dạy và nghiên cứu của bà.

Giáo sư Lucia Dunn thường tham gia các sự kiện chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp với các sinh viên.

Các sinh viên tập Pháp Luân Công ở Đại học Ohio State thường tổ chức các cuộc tập luyện chung, chia sẻ kinh nghiệm trong khuôn viên của trường. Địa điểm và thời gian của các sự kiện được công bố qua chuyên trang của nhóm sinh viên tập Pháp Luân Công và trên website của trường.