"Tôi không định kể lại câu chuyện của mình bởi tôi không muốn nhớ đến quãng thời gian mê mê tỉnh tỉnh khiến tôi chỉ muốn chết. Nhưng rồi tôi nghĩ, ngoài đời cũng có người bị bệnh giống như tôi mà không tìm được cách chữa nên tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Mỗi lời của tôi nói ra đây hoàn toàn là sự thật".

Lời Cảm Ân số 11 là câu chuyện chị Chung Thụy Minh Loan, sinh năm 1977, thoát khỏi vong theo nhờ gặp được thầy, thuốc quý.