Người xưa vẫn nói “chép kinh Phật công đức vô lượng”, toàn tâm toàn ý sao chép dù chỉ một quyển Kinh nhưng cũng có thể thay đổi được vận mệnh một đời.

Vui thích săn bắn mà tạo nghiệp

Vào triều đại nhà Đường có một người tên là Lý Khâu Nhất. Ông thường rất thích dắt chó và chim ưng đi vào rừng để săn thú. Vào năm Vạn Tuế Thông Thiên (696 – 697), khi đó Lý Khâu Nhất đang đảm nhiệm chức huyện lệnh Dương Châu thì bỗng nhiên mắc bạo bệnh mà qua đời.

Lý Khâu Nhất thấy có 2 người đến bắt mình mang đi. Một người tự xưng là họ Đoàn. Nhóm người bị bắt đi hôm đó có đến hơn 100 người; nam thì mang gông, nữ thì bị dây thừng trói chặt. Lý Khâu Nhất bị đeo gông và đi ở phía trước.

Đoàn người đi chừng 10 dặm (5 km) thì đến một nơi có rất nhiều cây hòe lớn; phía dưới còn có chuồng ngựa. Người họ Đoàn nói: “5 đạo đại thần mỗi khi tuần tra sự tình thiện ác nhân gian thì đều dừng ngựa nghỉ chân ở đây”. Lý Khâu Nhất nghe vậy thì mới biết là mình đã chết rồi.

Khi tới cửa lớn của điện Diêm Vương, họ Đoàn chỉ vào một tiểu quan lại và nói với Lý Khâu Nhất: “Người này tên là Tiêu Sách, sẽ chưởng quản việc phán xét tội trạng của ông”. Sau đó Lý Khâu Nhất bị dẫn đến trước mặt Diêm Vương.

Công đức là gì; Công đức vô lượng; Công đức sinh thành
Sát sinh bừa bãi bị Diêm Vương quở trách (ảnh medium)

Diêm Vương quở trách Lý Khâu Nhất: “Ngươi là kẻ tàn nhẫn vô tình, dám tàn sát sinh linh; lại còn cho đó là thú vui”. Một lát sau, Lý Khâu Nhất thấy đám chim thú đã từng bị mình giết hại, đều dùng tiếng người mà nói: “Thỉnh cầu Diêm Vương hãy nhanh chóng xử lý hắn”.

Sao chép Kinh Kim Cang tạo được công đức vô lượng

Lúc này Tiêu Sách mới lên tiếng: “Lý Khâu Nhất vẫn chưa đáng chết”.

Diêm Vương ngạc nhiên hỏi Khâu Nhất: “Ngươi khi còn sống đã từng lập được công đức gì?”

Lý Khâu Nhất đáp: “Tiểu nhân chỉ là đã từng sao chép và đóng thành sách một quyển Kinh Kim Cang”.

Diêm Vương liền nói: “Âm phủ coi Kinh Kim Cang là công đức bậc nhất. Ngươi có thể chép nó thì hẳn là công đức không nhỏ”.

Công đức phóng sanh; Công đức chép kinh; Công đức niệm phật
Âm phủ cũng rất coi trọng Kinh sách (ảnh Adobe Stock)

Nói xong liền lệnh cho Tiêu Sách đến lầu Kinh tạng để đối chiếu sự thật. Họ đi vào một tòa bảo điện, các loại kinh sách được chất thành từng đống. Lý Khâu Nhất tiện tay rút ra một quyển, thì đúng là quyển Kinh Kim Cang mà ông đã từng sao chép.

Diêm Vương biết việc biên tạo kinh sách là có thật, liền cho gọi những cầm thú bị sát hại tới, nói Lý Khâu Nhất hãy khẩn cầu họ tha thứ; hứa rằng sẽ vì họ mà tạo công đức.

Lý Khâu Nhất y theo lệnh của Diêm Vương, nguyện vì những con thú bị giết kia mà sao chép 100 quyển Kinh Kim Cang. Các loại cầm thú nghe vậy thì vui vẻ đồng ý và ngay lập tức giải tán.

Chép kinh sách đắc phúc báo, được cải tử hoàn sinh

Diêm Vương nói với Tiêu Sách: “Giờ ngươi có thể thả hắn ta đi được rồi”. Tiêu Sách đưa Lý Khâu Nhất ra khỏi cổng thành rồi nói: “Ta đã hết lòng vì ngươi như vậy. Ngươi lẽ nào không muốn báo đáp sao?”.

Lý Khâu Nhất liền hứa sẽ cho Tiêu sách 300 quan tiền. Tiêu Sách nói không cần: “Thay vì 300 quan tiền, ngươi hãy chép cho ta 20 bộ Kinh Kim Cang còn hơn”. Lý Khâu Nhất liền vui vẻ đồng ý.

Khi họ đi đến một cái hố lớn, Tiêu Sách liền bất ngờ đẩy Lý Khâu Nhất xuống đó. Ở dương gian Lý Khâu Nhất bất ngờ sống lại, phát hiện ra mình đang nằm trong quan tài; xung quanh nghe thấy nhiều tiếng khóc lóc; bởi vì ông đã chết được 3 ngày rồi. Ông lớn tiếng kêu lên, mọi người nghe thấy liền mở nắp quan tài cho ông ra ngoài.

Cải tử hoàn sinh là gì; Cách cải tử hoàn sinh; Thuật cải tử hoàn sinh
Tôn kính Thần Phật đắc phúc báo (ảnh wemp.app)

10 ngày sau ông chép 20 bản Kinh Kim Cang. Tiêu Sách vô cùng biết ơn, nán lại nói rất nhiều lời hữu ích rồi mới rời đi. Ông cũng nhanh chóng hoàn tất 100 bản Kinh Kim Cang cho đám chim thú như đã hứa.

Thứ sử Dương Châu sau đó đã đem câu chuyện của Lý Khâu Nhất tấu lên triều đình. Triều đình vì muốn người dân hướng thiện, Kính Phật, nên đã hạ chỉ ban cho Lý Khâu Nhất chức quan ngũ phẩm, gọi là Gia Châu chiêu thảo sử. Đây đều là công đức từ việc sao chép Kinh Kim Cang mà có được.

Tài liệu tham khảo: Thái Bình Quảng Ký

Theo Tinh Hoa