Nước sâu chảy chậm, người tôn quý nói năng từ tốn. Sự từ tốn không chỉ là tấm áo đẹp trong giao tiếp, mà còn là tài phú của đời người.

Muốn thành người từ tốn thì khi nói chuyện đừng cướp lời người khác, cũng đừng tự cho mình thông minh hơn người. Có nhiều chuyện, dù biết rõ cũng không cần phải nói ra, vì nói ra có thể gây thương tổn cho người khác. 

Trước khi nói cần suy nghĩ cẩn thận, đừng hấp tấp, nóng vội. Cổ ngữ có câu: “bậc trí giả ngẫm trước nói sau, kẻ ngốc nghếch nói trước nghĩ sau”.

Nói năng chậm rãi, từ tốn thì mới đủ thời gian nghĩ đến người khác. Hãy lắng nghe thật kỹ, suy nghĩ cẩn thận, rồi mới đưa ra ý kiến của bản thân. Miệng là cánh cửa của tâm hồn, cách bạn nói chuyện cũng đang thể hiện nội tâm của bạn.