Khi đến tuổi trung niên, có lẽ vinh nhục, được – mất cũng đều đã từng nếm trải. Nhưng để tuổi xế chiều được an nhiên, tự tại hãy trang bị cho mình một số loại tâm thái dưới đây.

5 tâm thái cần có để sống tự tại ở tuổi trung niên

1. Trầm tĩnh

Khi đã trải qua gió sương, thông thấu sự đời thì nội tâm sẽ trở nên trầm tĩnh hơn.

2. Chấp nhận, lạc quan đối mặt với cuộc sống

Có câu “Tướng do tâm sinh”, vậy nên, hãy để “được mất tùy duyên”.

3. Mở rộng tấm lòng

Người có tấm lòng quảng đại, biết bao dung thì trong tâm sẽ an nhiên tự tại.

4. Ghi nhớ “tiền tài là vật ngoại thân”

Sức khỏe mất đi không lấy lại được, thời gian trôi đi không thể quay lại, người thân mất đi chỉ còn lại là hối tiếc, đừng để đến phút cuối cùng, thứ duy nhất mà bạn có chỉ là tiền tài. 

5. Hiểu con cháu có phúc phận của con cháu

Con cháu có đức có tài thì tự nhiên có thể sáng lập nên gia nghiệp. Còn nếu không có tài đức, thì dẫu có để lại tài sản cũng vô dụng.