Ông bà ta thường nói: “Có đức mặc sức mà ăn”. Câu nói ấy vừa là đề cao tầm quan trọng của đức, cũng là muốn răn dạy rằng, con người dù làm gì cũng phải coi trọng đức, tích đức.

12 cách tích đức trong cuộc sống hàng ngày:

1. Lời nói ra cần thiện ý, khoan dung.

2. Cần giữ lễ tiết, ở đâu cũng lịch thiệp và đáng tin cậy. 

3. Tính cách cần khiêm nhường, đừng khoa trương tùy tiện.

4. Biết đứng ở vị trí của người khác để hiểu họ.

5. Gặp việc thiện hãy làm ngay, đừng tính toán, vụ lợi.

6. Thành thật với mọi người, lấy thành tín làm gốc trong mọi mối quan hệ.

7. Biết cám ơn đúng lúc mới khiến người với người thân thiện hơn.

8. Mỉm cười với người khác, không có ai cự tuyệt một nụ cười chân thành cả.

9. Biết lắng nghe là cách giúp đỡ người tốt nhất.

10. Coi trọng danh dự thì người khác mới tôn kính và muốn kết giao.

11. Biết buông bỏ dục vọng để nuôi dưỡng đức hạnh.

12. Hiếu thảo với cha mẹ mới được người khác tôn kính, muốn kết giao và hợp tác.