Đời người giống như một vở kịch. Đôi khi, nhìn vào những cảm ngộ và đạo lý nhân sinh của người khác, chúng ta có thể cảm thụ được chúng, ít nhất cũng làm thay đổi cách nhìn cuộc sống của chúng ta.

1. Không biết khoan dung, bạn bè dù nhiều cũng rời bỏ hết, cho nên việc bỏ qua được thì không nên hà khắc.

2. Không biết ơn, dù ưu tú cũng khó thành tựu.

3. Không biết hành động, dù thông minh cũng khó đạt được ước mơ.

4. Không biết hợp tác, dù cố gắng cũng khó thành việc lớn.

5. Không biết tiết kiệm, dù kiếm tiền giỏi cũng khó giàu có, vậy nên đừng tùy tiện phóng túng.

6. Không biết thỏa mãn, dù giàu cũng khó hạnh phúc, biết đủ mới là hạnh phúc thực sự.

7. Không hiểu đạo dưỡng sinh, dù chạy chữa nhiều cũng khó trường thọ; biết tu tâm dưỡng tính thì sức khỏe mới được vun bồi.

8. Không biết buông bỏ thì khó sống bình thản, tự tại; con người ít vướng bận mới có thể thông suốt sáng tỏ mà lĩnh ngộ được đạo lý nhân sinh.