Cô Trịnh Thị Nhanh (53 tuổi, sống tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ) bệnh tật 10 năm không dứt, nhưng khi tu Đại Pháp 1 tháng cô đã bỏ hết thuốc, sức khỏe ngày càng tốt lên.