Chuyện cùng Nguyện Ước hôm nay là chia sẻ của cô Võ Thị Cương (63 tuổi, sống tại phường Thới An, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ) và cô Võ Thị Tuyết (em ruột cô Cương) về việc khỏi hết 9 loại bệnh khi tu luyện Pháp Luân Công. Không chỉ vậy, Pháp Luân Công chỉ dạy các đạo lý làm người, tu tâm dưỡng tính theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, khiến các cô cũng đạt được sự sáng suốt, thoải mái về tinh thần.