Anh Phạm Ngọc Hiếu, 29 tuổi, ở Bắc Giang, từng là người rất tin tưởng vào khoa học; những gì liên quan đến tâm linh như Thần Phật, sự mầu nhiệm thì anh đều coi là mê tín. Nhưng một cuốn sách đặc biệt đã thay đổi quan niệm của anh.