Lý do khiến chồng tôi trở thành người chồng tốt là chia sẻ của cô Phạm Thị Dung, 63 tuổi, số điện thoại 0362 938 343, hiện sống ở Quảng Ninh.